Mã/số chứng thư Trọng lượng (cts) Cấp màu Độ tinh khiết Kích thước (mm) Chất lượng chế tác Mặt bàn (%) Độ dày (%) Giá (nghìn đồng) Chứng thư Tình trạng
Kim cương
2227487028
2.01 E VVS1 8.09 - 8.15 x 4.96 3EX 60.0 61.1 33999 Còn hàng
Kim cương
1142810149
1.41 D IF 7.25 - 7.29 x 4.40 Excellent 59 60.5 36.728 GIA Còn hàng
Kim cương
15214446
3.04 D IF 9.33-9.46x5.76 Excellent 56 61.6 363.500 GIA Còn hàng
Kim cương
5121535037
1.75 D VVS1 7.75-7.84x4.74 Excellent 59 60.8 37.210 GIA Còn hàng
Kim cương
1122777761
1.93 D VVS1 7.98-8.19x4.86 Very Good 64 60.1 38.577 GIA Còn hàng
Kim cương
2116050293
1.58 D VVS1 7.57-7.60x4.53 Excellent 58 59.7 38145 GIA Còn hàng
Kim cương
1132306159
3.33 D VVS1 9.61-9.55x5.92 3EX 56 61.7 382.900 GIA Còn hàng
KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN
7221166004
0.76 F IF 5.81-5.88x3.62 1EX2VG 62.0 58.0 3900 GIA Còn hàng
Kim cương
2206821711
1.85 D IF 8.00 - 8.04 x 4.80 2EX1VG 59.8 58.0 42999 GIA Còn hàng
Kim cương
1119764356
1.80 D VVS1 7.96 - 8.01 x 4.70 Excellent 60 58.8 43.923 GIA Còn hàng
KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN
6245453694
2.41 E VVS1 8.81 - 8.84 x 5.17 3EX 58.0 61.0 46000 GIA Còn hàng
Kim cương
2141949978
0.80 E VVS1 5.88 - 5.94 x 3.73 Excellent 59 63.1 5.567 GIA Còn hàng
Kim cương
7268057727
0.78 E IF 6.05 - 6.08 x 3.60 3EX 59.2 60.0 5499 GIA Còn hàng
Kim cương
6183163420
0.78 D VVS1 5.95 - 6.00 x 3.61 3EX 60.4 59.0 5799 GIA Còn hàng
Kim cương
2131861318
0.90 E VVS1 6.26 - 6.31 x 3.75 Very good 61 59.7 6.522 GIA Còn hàng
Kim cương
15798096
1.01 E IF 8.35 x 5.56 x 3.59 Very good 58 64.6 6.899 GIA Còn hàng
KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN
2183689582
2.54 D VVS1 8.78 - 8.80 x 5.38 3EX 61.20 57.00 66.900 GIA Còn hàng
Kim cuong
745454434
0.32 D VVS1 4.32-4.35x2.72 Excellent 62 58 754 GIA Còn hàng
Kim cương
1136778792
0.35 D IF 4.45 - 4.50 x 2.81 Very Good 56 62.8 781 GIA Còn hàng
Kim cuong
384857362
0.32 D VVS1 4.31-4.34x2.76 Excellent 58 63 788 GIA Còn hàng
Kim cương
5276313145
2.56 D VVS1 9.02-9.07x5.29 3EX 58.4 60.0 87.990 GIA Còn hàng
Kim cương
6147007856
0.41 D VVS1 4.79 - 4.81 x 2.92 Excellent 62 60.8 992 GIA Còn hàng

Trang 2 của 2