Mã: 7218876808

Danh mục: Kim cương
Trạng thái: Còn hàng
Mã sản phẩm: 7218876808
Chủng loại: KIM CƯƠNG GIA
Kích thước: 5.29 - 5.32 x 3.32
Trọng lượng: 0.58
Màu: D

Xem chứng thư: 7218876808


Giá bán: 2399

Số lượng:

Sản phẩm liên quan