Mã: MN 707

Danh mục: Mỹ nghệ
Trạng thái: Hết hàng
Mã sản phẩm: MN 707
Chủng loại: Thạch anh xanh (aventurin) tự nhiên
Kích thước: 64,5 x 24,5 x 15,0 cm
Trọng lượng: 22 kg
Màu: Xanh lục

Phật nhập Niết Bàn nghĩa là Phật nhập vào pháp thân không sanh không diệt và cùng khắp tất cả vì vậy người nào niệm Phật có duyên với Phật đức Phật vẫn hiện ra như thường.


Giá bán: 0

Số lượng:

Phật nhập Niết Bàn nghĩa là Phật nhập vào pháp thân không sanh không diệt và cùng khắp tất cả vì vậy người nào niệm Phật có duyên với Phật đức Phật vẫn hiện ra như thường .Cái bản thể chân như pháp thân phật thường trú và cùng khắp không đến không đi nhưng tùy duyên mới hiện nên người nào có thiện căn , tin tưởng Phật niệm Phật thì thường thấy Phật , còn người nào đã thấy được bản tánh chân như đó thì với Phật chỉ là bạn lữ với nhau . Phật nhập niết bàn nghĩa là Phật bỏ cái thân tứ đại thô thiển thôi chứ Phật không đi đâu cả , nhưng người chưa có pháp nhãn thì không thấy được.

Sản phẩm liên quan