Mã/số chứng thư Trọng lượng (cts) Cấp màu Độ tinh khiết Kích thước (mm) Chất lượng chế tác Mặt bàn (%) Độ dày (%) Giá (nghìn đồng) Chứng thư Tình trạng
KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN
6265683718
0.97 D VVS1 6.30-6.33x3.94 3EX 62.4 56.0 10199 GIA Còn hàng
Kim cương
1142122868
2.65 E VVS1 9.01 - 9.04 x 5.41 3EX 59 60 103.016 GIA Còn hàng
Kim cương
6147386584
0.91 D IF 6.23 - 6.27 x 3.87 Excellent 55 61.9 11.908 GIA Còn hàng
Kim cương
6132963226
0.92 E IF 6.33 - 6.38 x 3.77 Excellent 59 59.1 12.211 GIA Còn hàng
Kim cương
2141212854
0.94 E VVS1 6.30 - 6.37 x 3.85 Very good 62 60.8 12.342 GIA Còn hàng
Kim cương
2135918465
2.79 D IF 9.02-9.04x5.60 Excellent 57 62 128.270 GIA Còn hàng
Kim cương
5131914643
2.46 D IF 8.79-8.82x5.28 Excellent 58 60 136.745 GIA Còn hàng
KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN
1186264036
1.32 E VVS1 7.17 - 7.19 x 4.31 3EX 61.0 59.0 13999 GIA Còn hàng
Kim cương
6242258376
3.62 D VVS1 9.83 - 9.87 x 6.11 3EX 62.0 58.0 175999 GIA Còn hàng
Kim cương
2135531178
1.23 E VVS1 6.99 - 7.05 x 4.18 Excellent 62 59.6 18.122 GIA Còn hàng
Kim cương
1109719920
1.21 F IF 7.01 - 7.03 x 4.16 Excellent 58 59.3 18.762 GIA Còn hàng
Kim cương
7238812807
0.50 F VVS1 5.02 - 5.08 x 3.18 3EX 55.0 62.9 1800 GIA Còn hàng
Kim cương
6211878301
0.50 E VVS1 5.05 - 5.07 x 3.08mm 1EX2VG 61.0 61.0 1850 Còn hàng
Kim cương
6147207709
0.56 D VS1 5.26 - 5.32 x 3.28 Excellent 60 62.0 2.566 GIA Còn hàng
Kim cương
288251
0.55 E VVS1 5.25-5.27x3.25 Excellent 56 61 2.982 GIA Còn hàng
Kim cương
1278030575
3.98 D VVS1 10.25 - 10.32 x 6.23 3EX 60.6 56.0 206999 GIA Còn hàng
Kim cương
1263895955
1.50 D VVS1 7.47-7.52x4.46 1VG2EX 59.5 61.0 21999 GIA Còn hàng
Kim cương
2237164794
0.50 F VVS1 5.26 - 5.31 x 3.30 1EX2VG 58.0 62.4 2250 hết hàng
Kim cương
7218876808
0.58 D VVS1 5.29 - 5.32 x 3.32 3EX 58.0 62.5 2399 GIA Còn hàng
KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN
7248396128
0.56 D VVS1 5.29 - 5.32 x 3.32 1EX2VG 62.0 54.0 2399 GIA hết hàng
Kim cương
2148373419
1.42 E VVS1 7.24 - 7.27 x 4.39 Excellent 60 60.4 25.151 GIA Còn hàng
Kim cuong
11030905003
11.47 J VVS2 11.38x15.60x7.8 Excellent 60 68 252.766 HRD Còn hàng
Kim cương
2131286011
1.50 E VVS1 7.50 - 7.57 x 4.41 Excellent 59 58.5 26.852 GIA Còn hàng
Kim cương
5141464257
1.30 D VVS1 7.01 - 7.07 x 4.29 Excellent 60 61.0 26.867 GIA Còn hàng
Kim cương
6251556431
0.61 E VVS1 5.40 - 5.41 x 3.39 3EX 62.7 58.0 2899 GIA Còn hàng
Kim cương
6145044236
2.19 F VVS2 7.55 x 7.33 x 4.98 Good 63 67.9 29.135 GIA Còn hàng
Kim cương
2131021907
1.58 D VVS1 7.46 - 7.50 x 4.63 Very good 57 61.9 32.971 GIA Còn hàng
Kim cương
1268270982
1.71 E IF 7.83 - 7.87 x 4.67 3EX 59.5 60.0 32399 GIA Còn hàng

Trang 1 của 2