Mã/số chứng thư Trọng lượng (cts) Cấp màu Độ tinh khiết Kích thước (mm) Chất lượng chế tác Mặt bàn (%) Độ dày (%) Giá (đ) Chứng thư Tình trạng
Kim cương
6205676375
0.25 E VVS2 4.08-4.10x2.47 3EX 59.0 60.3 17,600,000đ GIA, IGG Còn hàng
Kim cương
161110237
0.45 F VVS1 5.02-5.03x2.96 VG 64 60.1 36,900,000đ IGG Còn hàng
Kim cương
6211878301
0.47 D IF 5.05-5.07x3.08 2VG1EX 61.0 61.0 37,412,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
161110238
0.49 F VVS1 5.12-5.16x2.29 3EX 59 58.5 42,300,000đ IGG, IGI Còn hàng
Kim cương
161110236
0.49 F VVS1 5.03-5.06x3.14 Excellent 35,100,000đ IGG Còn hàng
Kim cương
2237164794
0.50 F VVS1 5.26 - 5.31 x 3.30 1EX2VG 58.0 62.4 49,800,000đ Còn hàng
Kim cương
6211878301
0.50 E VVS1 5.05 - 5.07 x 3.08 1EX2VG 61.0 61.0 38,775,000đ Còn hàng
Kim cương
5293324202
0.50 D VVS1 5.06-5.09x3.18 2EX1VG 54.0 62.6 48,470,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
7238812807
0.50 F VVS1 5.02 - 5.08 x 3.18 3EX 55.0 62.9 42,300,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
2296706404
0.50 D VVS1 5.04-5.07x3.14 2EX1VG 57.0 62.2 48,457,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
7248396128
0.56 D VVS1 5.29 - 5.32 x 3.32 1EX2VG 62.0 54.0 56,900,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
7218876808
0.58 D VVS1 5.29 - 5.32 x 3.32 3EX 58.0 62.5 55,100,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
161110240
0.59 E VVS1 5.34-5.39x3.34 3EX 56.0 61.0 51,700,000đ GIA, IGG Còn hàng
Kim cương
6305991189
0.91 E VVS1 6.19-6.21x3.84 3EX 58.0 62.0 160,387,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
6265683718
0.97 D VVS1 6.30-6.33x3.94 3EX 62.4 56.0 239,000,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
6187890662
1.00 D VVS1 6.32-6.39x2.98 2EX1VG 57.0 62.6 298,920,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
1196619873
1.21 D VVS1 6.97-7.01x4.16 3EX 60.0 59.4 370,317,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
2183689582
1.23 D VVS1 6.79-6.83x4.27 3EX 58.0 62.6 353,868,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
DJLD19.022
1.23 G VVS2 6.72-6.75x4.28 Excellent 190,350,000đ DJL Còn hàng
Kim cương
2327431778
1.36 D IF 7.26-7.27x4.34 3EX 60.0 59.8 537,868,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
5191937330
1.48 D VVS1 7.28-7.29x4.47 3EX 59.0 61.4 541,999,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
7131327597
1.51 I VVS2 7.21-7.33x4.55 VG 58.0 62.5 254,000,000đ GIA, DJL Còn hàng
Kim cương
5181910622
1.57 E IF 7.53-7.56x4.55 3EX 58.0 60.3 552,552,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
2195709275
1.62 D VVS1 7.57-7.61x4.65 3EX 60.0 60.0 570,133,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
6315580943
1.63 D VVS1 7.66-7.69x4.62 3EX 59.0 60.2 653,323,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
2185953748
1.83 F VVS1 7.99-8.03x4.76 2EX1VG 57.0 59.7 627,003,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
6187908282
1.84 F VVS1 8.02-8.06x4.77 3EX 60.0 59.3 735,500,000đ GIA Còn hàng
Kim cương
6315483556
1.85 E VVS1 8.49 - 8.50 x 5.10 3EX 60.0 60.0 1,280,000,000đ GIA Còn hàng