Số 15 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 0989.72.8888 - 0985.17.5553

Bi lăn tay thạch anh trắng

Mã: BĐ.005
Danh mục: Sản phẩm khác
Trạng thái: Còn hàng
Chủng loại: Thạch anh trắng tự nhiên
Kích thước: ~ 4 cm
Trọng lượng: ~160 g
Màu sắc: Trắng

<p> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Nếu bạn đ&atilde; từng t&igrave;m hiểu về sơ đồ c&aacute;c&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; font-weight: bolder; background-color: rgb(255, 255, 255);">huyệt đạo tr&ecirc;n b&agrave;n tay</span><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;th&igrave; sẽ biết về mối li&ecirc;n kết thần kỳ với c&aacute;c cơ quan trong cơ thể. Quả kh&ocirc;ng ngoa khi n&oacute;i rằng, b&agrave;n tay ch&iacute;nh l&agrave; &ldquo;</span><em style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">bảng&nbsp;điều khiển</em><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&rdquo; chi phối hầu hết c&aacute;c bộ phận tr&ecirc;n cơ thể. B&agrave;n tay được mệnh danh l&agrave; &ldquo;</span><em style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">bản đồ thu nhỏ</em><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&rdquo; của cơ thể, mỗi vị tr&iacute; tr&ecirc;n tay lại c&oacute; một t&aacute;c dụng v&agrave; ảnh hưởng kh&aacute;c nhau với việc điều h&ograve;a sức khỏe v&agrave; hỗ trợ điều trị c&aacute;c chứng bệnh. Do vậy, việc xoa b&oacute;p, k&iacute;ch th&iacute;ch c&aacute;c huyệt đạo tr&ecirc;n b&agrave;n tay sẽ c&oacute; t&aacute;c động trực tiếp v&agrave;o thần kinh, mạch m&aacute;u v&agrave; c&aacute;c cơ quan cảm thụ từ đ&oacute; tăng cường trao đổi chất v&agrave; cải thiện điều kiện hoạt động của c&aacute;c cơ quan trong cơ thể mỗi người.</span></p>

Giá bán: 450,000đ
Số lượng
Đặt hàng: 0989.72.8888 - 0985.17.5553
* Giao hàng nội thành trong 1 giờ.
Mô tả chi tiết